Altijd acceptatie

Garantie op acceptatie taxatierapport

Wij geven een 100% garantie dat het taxatierapport wordt geaccepteerd door alle geldverstrekkers in Nederland.

Maar de kans dat het taxatierapport niet geaccepteerd wordt is nihil omdat het taxatierapport voldoet aan de eisen van alle hypotheekverstrekkers in Nederland:

  • De taxateur is aangesloten bij de brancheorganisaties NVM.
  • De taxateur staat ook vermeld in het taxateursregister Vastgoedcert.
  • Het taxatierapport voldoet altijd aan de eisen van het laatst uitgegeven model taxatierapport financiering woonruimte, vastgesteld door het Contactorgaan Hypothecair Financiers (CHF).
  • Onze taxatierapporten worden ook geaccepteerd voor Nationale Hypotheek Garantie (NHG) financieringen.